Sammanfattning av kvarhållningsprinciper för data

Denna sammanfattning visar standardkategorierna och syftena för att behålla användardata. Vissa områden kan ha mer specifika kategorier och syften än de som anges här.

Webbplats

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Användare

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Kurskategorier

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Kurser

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Aktivitetsmoduler

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Block

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs